Vojín Lawrence Phillip Saywell

Chcete se na něco zeptat? Tohle je to správné místo!
Odpovědět
Uživatelský avatar
jiri
Příspěvky: 1336
Registrován: čtv 25. bře 2010 4:17:10
Kontaktovat uživatele:

Vojín Lawrence Phillip Saywell

Příspěvek od jiri » pát 09. říj 2015 6:02:43

Ahoj všichni, dostali jsme tento mail - nemáte nápad jak tomu pánovi poskytnout informace?
Jedná se o australského vojáka - Lawrence Phillipa Saywella - http://www.vets.cz/vpm/lawrence-saywell-23/

tomu kdo nevládne angličtinou, pomůže google transaltor - https://translate.google.cz/

Dear Mr Portes,

Greetings from Sydney Australia.

My name is Gary Punch .I am now a lawyer but in years prior I was the Australian Minister for Defence ,Science and Personnel and prior to that the Parliamentary Secretary for Defence. I was long before that ,and remain now , a passionate amateur military historian.

I write because I am researching the wartime career of Lawrence Saywell ,an Australian soldier whose story is not unknown to you I believe, and who escaped from the Germans in Pardubico in January 1945.I am now close to commencing to write a book on Lawrence's role with the Czech partisans and their contribution to the war effort against Germany. In this endeavour I have recently contacted the senior relative of Lawrence and I am awaiting some further resources from the family,out of their records and which have not been given to the Australian War Memorial.

Your name was given to me by the Assistant to the Czech Republic's Ambassador to Australia.

"Larry " as he was known to the Czech people , together with a New Zealand soldier (Kirkham ) and two Russians joined the Czech Partisans and fought the Germans after escaping their prisoner of war camps.

His activities were centred around Miretin,Krouna and Zderaz.He was murdered by the S.S on 8 May 1945. The wonderful citizens of the area built a monument to him which still stands today in Miretin and the President of the (then) Czechoslovakian Republic awarded him the Czechoslovak Military Cross 1939 in November 1945. He is buried in the Prague War Cemetery.

This great story linking our countries is unfortunately unknown in this country ,outside of the Australian War Memorial whose file I have read closely.

In short , I need the help of the Czech Republic's military history resources to :-

1) gain as much information that you have on Lawrence;

2) I am particularly interested in his activities and those of his Partisan colleagues in the band to which he attached himself , and what fighting they undertook and the repercussions of which ,that occurred.

Understandably this restricts the interest and assistance that I seek, to the period January 1945 to his death.

The Australian War Memorial file mentions people who assisted him as:-

- Dr Kadlecova - a doctor of philosophy - a Prosecutor

- her husband Mr Kadleo , a pipe maker

- families by the name of Chelboun, Stiburek, and a Mr Josef Loeman.

I expect that these people would all be deceased now , but it is possible that their descendants may have oral history accounts. If this was the case and /or a great deal of information about Lawrence's work fighting alongside your partisans is available I would come to Prague ,Miretin and the other villages to research his story.

I would also be extremely interested in any written materials that you have on Lawrence .

I believe that this is a great story not just for Australian consumption but to forge further great ties between our countries. It is a story that should be told ,not the least because of the spotlight that will be cast upon the Czech resistance and citizenry who fought a much longer war than the rest of Europe.

I would therefore ask you Mr Portes if you are in a position to point me towards people ,written accounts and archival material that could help me in my project ,and that is particularly focussed on Lawrence and the particular groups of partisans to whom he belonged and the work that they did against the Nazis between January 1945 and the end of the war.

I would be most grateful for your assistance.

I look forward to your response and thank you again.

Yours Sincerely

Hon. Gary F. Punch B.Comm LL.M

Vladimír
Člen spolku
Příspěvky: 608
Registrován: pon 12. dub 2010 21:03:33

Re: Vojín Lawrence Phillip Saywell

Příspěvek od Vladimír » pát 09. říj 2015 12:03:09

Jak mu pomoci nevím, ale přečtěte si překlad z https://translate.google.cz/

Vážený pane Portes,

Pozdrav z Sydney Austrálie.

Jmenuji se Gary Punch .I jsem teď právník, ale v období před rokem jsem byl australský ministr obrany, vědu a personál a před k tomu, že parlamentní tajemník pro obranu. Byl jsem dlouho před tím, a zůstat teď, vášnivý amatérský vojenský historik.

Píšu, protože já jsem zkoumat válečnou kariéru Lawrence Saywell, australský voják, jehož příběh není neznámé pro vás jsem přesvědčen, a kdo utekl z Němců v Pardubico v lednu 1945.I jsem nyní blíží k zahájení napsat knihu o Vavřince role s českými partyzány a jejich příspěvek k válečnému úsilí proti Německu. V tomto úsilí Nedávno jsem kontaktoval starší příbuzný Lawrence a čekám nějaké další zdroje z rodiny, ze svých záznamů a které nebyly uvedeny do australského válečného pomníku.

Vaše jméno jsem dostal od asistent velvyslance ČR v Austrálii.

"Larry", jak on byl známý českému lidu, spolu s vojákem Nového Zélandu (Kirkham) a dva Rusové se připojil k české partyzány a bojoval proti Němcům po útěku jejich tábory válečných zajatců.

Jeho činnost byla soustředěna kolem Miretin, Krouna a Zderaz.He byl zavražděn SS dne 8. května 1945. Úžasné Občané území postaven pomník k němu, která ještě stojí dnes v Miretin a předseda (pak) Československé republiky udělil mu Československý Válečný kříž 1939 v listopadu 1945. On je pohřben v pražském válečného hřbitova.

Tento skvělý příběh spojující naše země je v této zemi bohužel znám, mimo australského válečného pomníku, jehož soubor Přečetl jsem pozorně.

Stručně řečeno, potřebuji pomoc vojenské historie zdrojů v České republice na: -

1) získat co nejvíce informací, které máte na Lawrence;

2) Mám zájem především o své činnosti, a jeho přívržence kolegy v kapele, k němuž připojil sám, a to, co boje se zavázali, a důsledky, které, které se vyskytly.

Pochopitelně to omezuje zájem a pomoc, kterou jsem se snažit, aby v období od ledna 1945 do jeho smrti.

Soubor Australský válečný památník zmiňuje lidi, kteří mu pomáhali, jako jsou: -

- Dr Kadlecova - doktor filozofie - státního zástupce

- Její manžel pan Kadleo, trubka výrobce

- Rodiny podle jména Chelboun, Stiburek, a pan Josef Loeman.

Očekávám, že tito lidé byli by všichni nyní zesnulý, ale je možné, že jejich potomci mohou mít orální historie účty. Pokud toto byl případ a / nebo velké množství informací o Lawrence odbornou bojovat po boku svých partyzánů je k dispozici, že přijdu do Prahy, Miretin a dalších vesnic a vyhledejte svůj příběh.

Také bych byl velký zájem v jakýchkoli písemných materiálů, které máte na Lawrence.

Domnívám se, že je to skvělý příběh nejen pro australské spotřebě, ale navazovat další skvělé vztahy mezi našimi zeměmi. Je to příběh, který by měl být řečeno, v neposlední řadě kvůli pozornosti, která bude obsazen na českého odboje a občany, kteří bojovali mnohem delší válku, než zbytek Evropy.

Proto bych se vás zeptat pana Portes, pokud jste v pozici, aby místo mě k lidem, písemných účtů a archivní materiál, který mi mohl pomoci v mém projektu, a že je zvláště zaměřen na Lawrence a zvláštní skupiny partyzánů ke komu on patřil a dílo, které oni dělali proti nacistům v období od ledna 1945 do konce války.

Byl bych velmi vděčný za vaši pomoc.

Těším se na Vaši odpověď a děkuji ještě jednou.

Hon. Gary F. Punch B.Comm LL.M

fanda
Člen spolku
Příspěvky: 312
Registrován: ned 08. led 2012 21:39:23
Bydliště: Havlíčkův Brod/Horní Cerekev
Kontaktovat uživatele:

Re: Vojín Lawrence Phillip Saywell

Příspěvek od fanda » pát 09. říj 2015 17:07:06

Našel jsem k tomu několik zajímavých adres. Kdybych měl blíž k Miřetínu, asi bych se tam vydal, protože podle jednoho z těch textů tam ještě žijí pamětníci. Jsou tam i fotografie k dané věci, partyzáni, nějaký mlýn, les, atd. Navíc, v těch textech v jeho jazyce, je poměrně dost informací a asi žije i jeho bratr. Pro počátek bych mu ty odkazy poslal.
http://www.prosec.cz/zpravodaj/1_06.pdf
https://www.awm.gov.au/collection/REL24151.003/
http://www.pendulumprom.com/page16.html
http://www.theage.com.au/news/World/Sob ... 45102.html
http://www.aifpow.com/summing_up
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cg ... d=18428988

petr
Člen spolku
Příspěvky: 395
Registrován: ned 28. bře 2010 12:03:53
Bydliště: Hrušky (Břeclav)

Re: Vojín Lawrence Phillip Saywell

Příspěvek od petr » pon 12. říj 2015 22:22:41

Možná bych mohl zkusit hodit dotaz na valka.cz

Uživatelský avatar
jiri
Příspěvky: 1336
Registrován: čtv 25. bře 2010 4:17:10
Kontaktovat uživatele:

Re: Vojín Lawrence Phillip Saywell

Příspěvek od jiri » pon 19. říj 2015 6:42:17

ok, zatím díky všem - Gary psal, že by právě potřeboval ty "živé" pamětníky nebo jejich příbuzné, zkusím napsat na ty obecní úřady


Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host